Formularz zamówienia

Paliwa z Odpadów VI
okładka kolorowa - 50 zł

szt.
do ceny należy doliczyć koszt przesyłki: 12 zł + 22% podatek VAT
Zamawiający - dane do faktury

Zamawiający
(nazwa lub imię i nazwisko jeżeli zamawijącym jest osoba prywatna)
Adres
Miasto
Kod Pocztowy
NIP
E-mail
telefon kontaktowy


Książkę proszę przesłać na adres:
(wypełnić tylko gdy dane są inne niż adres do faktury)

Nazwa Firmy
Imię
Nazwisko
Adres
Miasto
Kod Pocztowy


Podpis osoby zamawiającej
Imię             
Nazwisko

Książka zostanie przesłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.


Copyright (c) 2007 Mastermedia sp. z o.o.