Ważna informacja!

Uprzejmie informujemy, że dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przygotowywany jest nowy serwis internetowy Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Archiwum stanie się nowocześniejsze i będzie spełniało najbardziej zaawansowane standardy międzynarodowe upodabniając się do najlepszych międzynarodowych czasopism naukowych.

Specjalny serwis umożliwi całkowitą automatyzację przesyłania artykułów i procesu recenzji. Dzięki temu czas oczekiwania na decyzję o publikacji i samą publikację ulegnie radykalnemu skróceniu.

Wszystkie artykuły będą objęte formułą Open Access - co uczyni je zdecydowanie bardziej dostępnymi dla czytelników.

Start nowego serwisu jest przewidziany na 1 września 2011.

Jeżeli chcieli Państwo przesłać swój artykuł, to prosimy uczynić to po 1 września korzystając z nowego serwisu


Nowy adres serwisu internetowe Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska to:


 

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
znajduje się na liście czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktacja czasopisma została podwyższona do 6 punktów