KsiążkiPaliwa z odpadów - VI

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia

Jest to kolejny, szósty tom monografii poświęconej problemom termicznych metod zagospodarowania odpadów. Jest to dalsza prezentacja dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyką energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Kolejny szósty tom zbiorowej monografii poświęconej problemom paliw jest dalszą prezentacją dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyka energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Prezentowany materiał podzielono na pięć głównych rozdziałów obejmujących swoim zasięgiem całość zagadnień w omawianym temacie:

  • Paliwa formowane,
  • Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów,
  • Termiczne wykorzystanie substancji palnej odpadów,
  • Ekologiczne i ekonomiczne skutki zagospodarowania odpadów,
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów tłuszczowych.

Książka zawiera 476 stron
cena 1 egz. - 50 zł
ISBN 978-83-346-1629-9

Spis treści

Książka jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej.
Formularz zamówienia
Paliwa z odpadów - V

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia

Kolejny piąty tom zbiorowej monografii poświęconej problemom paliw jest dalszą prezentacją dorobku wielu ośrodków naukowych zajmujących się tematyka energetycznego zagospodarowania odpadów, paliw formowanych i szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Prezentowany materiał podzielono na pięć głównych rozdziałów obejmujących swoim zasięgiem całość zagadnień w omawianym temacie, a to :
  • procesy formowania paliw oraz paliw z odpadów,
  • odpady i paliwa w procesach termicznych,
  • ekologiczne skutki procesów wykorzystania paliw,
  • systemy i technologie,
  • aspekty prawne i ekonomiczne

Książka zawiera 400 stron
cena 1 egz. - 50 zł
ISBN 83-246-0417-0

Spis treści

Książka jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej.
Formularz zamówienia