VII Międzynarodowa Konferencja

Paliwa z Odpadów 2009

Opis
Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Paliwa z Odpadów 2009, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 października 2009 roku.
Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami wiodących ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Stało się już tradycją, że Paliwa z Odpadów to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów od tradycyjnego spalania odpadów poprzez technologie sortowania i przetwarzania do ich termicznego wykorzystania. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych:

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Członkowie Komitetu Naukowego:

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Zgłoszenia uczestnictwa
Przesłane w jednym z języków konferencji (polskim lub angielskim) referaty (po zaakceptowaniu przez recenzentów) zostaną wydane w monografii książkowej. Dla każdego z języków będzie miała ona formę oddzielnej publikacji (7 pkt.* - w j. angielskim, 3 pkt.* w j. polskim). Dodatkowo wybrane referaty zostaną opublikowane w jednym z czasopism, które objęło patronat nad konferencją (do 10 pkt.*). Wszystkie referaty będą recenzowane.
Prosimy o przesyłanie referatów wraz z ich streszczeniami (streszczenia o objętości do 1 strony maszynopisu w języku polskim i angielskim niezależnie od języka całości referatu) do dnia 30 czerwca 2009 r. Instrukcję oraz szablon referatu i streszczenia można pobrać ze strony www.waste.polsl.pl.
Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zakwalifikowania pozytywnie zrecenzowanych referatów do sesji plenarnej lub posterowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji w terminie do dnia 20 sierpnia 2009 r.
W ramach konferencji jest też możliwe zaprezentowanie Państwa firmy i jej osiągnięć .
Zainteresowani uczestnicy konferencji otrzymaj ą certyfikat odbycia szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów.
*wg. MNiSW;

Miejsce konferencji
Konferencja odbędzie się w hotelu zlokalizowanym w Szczyrku będącym jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno i dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny, telewizor itp. Dla uczestników konferencji dostępny będzie również kryty basen.
W programie konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór regionalny.

Zgłoszenia i opłaty

* Cena zawiera 22 % podatku VAT
** Opłata podstawowa uprawnia do zaprezentowania na konferencji i opublikowania w materiałach konferencyjnych jednego referatu (w języku polskim lub angielskim), po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Opłata uprawnia m.in. do uzyskania 1 egzemplarza materiałów konferencyjnych.


Kontakt

Sekretariat Konferencji Paliwa z Odpadów
,
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania
Odpadów - Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
fax (32) 237-11-67, e-mail ktiuzo@polsl.pl

Dalsze szczegóły są dostępna na stronie: http://waste.polsl.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJI