Meeting naukowy - Jednodniowy intensywny kurs

Najnowsze osiągnięcia w technologiach energetycznego wykorzystania odpadów

Opis
Wyzwaniem najbliższej przyszłości jest pozyskanie nowych źródeł energii spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju. Najistotniejszym zagadnieniem jest więc zastosowanie najnowszych, najbardziej przyjaznych technologii, które będą w stanie zaspokoić nasze potrzeby energetyczne w przyszłości. Głównym celem spotkania jest pokazanie najnowszych trendów światowych w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów. Wykładowcami są wybitni specjaliści z USA i Japonii. W trakcie kursu zostaną naświetlone różne technologie i zostaną porównane i obszernie przedstawione najnowocześniejsze rozwiązania na poziomie strategicznym, technologicznym i technicznym. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie kursu będą: technologie produkcja stałych i ciekłych paliw, technologie gazyfikacji i zastosowania gazów syntezowych dla celów energetycznych.

W trakcie kursu zostaną przedstawione najnowsze technologie i funkcjonujące instalacje w skali laboratoryjnej i technicznej. W konsekwencji będzie istniała możliwość lepszego zrozumienia zasad związanych z efektywnym działaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie odzyskiwania energii z odpadów. Kurs da możliwość porównania różnych metod energetycznego zagospodarowania odpadów i pomoże w lepszym rozumieniu różnych strategii. Szczególna uwaga zostanie poświęcona technologiom gazyfikacji  i wykorzystaniu gazu syntezowego dla wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Kurs da unikalną możliwość wysłuchania wykładów i wzięcia udziału w dyskusjach z przedstawicielami wiodących ośrodków naukowych na świecie w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów, pirolizy i gazyfikacji. Może to stanowić cenny element w karierze profesjonalnej i naukowej. Dla profesjonalistów reprezentujących środowiska naukowe i techniczne kurs może też być miejscem poznania opinii najlepszych specjalistów światowych na temat zagadnień utylizacji odpadów, najnowszych trendów światowych oraz możliwych dróg rozwoju. Dla  środowisk decyzyjnych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz instytucji planujących rozwój systemów gospodarki odpadami jak również przedstawicieli branży energetycznej kurs może być niezwykle cennym doświadczeniem, które może przyczynić się do pokazania nowych dróg rozwoju systemów gospodarki odpadami jak również przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem ciepła i energii elektrycznej dla miast i przemysłu.

Agenda

 • Zasadnicze zagadnienia związane z gospodarka odpadami
  • Dlaczego produkcja energii z odpadów?
  • Przegląd zasobów odpadów i biomasy.
  • Różne strategie użycia biomasy i odpadów.
  • Zaawansowanie różnych technologii.
 • Metody termiczne i zanieczyszczenie powietrza
  • Zasadnicze zagadnienia związane z termicznym przekształcaniem odpadów.
  • Przegląd różnych technologii termicznego przekształcania odpadów.
  • Przyszłościowy potencjał różnych technologii.
 • Piroliza i gazyfikacja odpadów
  • Przegląd różnych technologii gazyfikacji.
  • Podstawowe różnice koncepcji gazyfikacji.
  • Najnowsze postępy w technologiach gazyfikacji w Japonii i Europie.
  • Doświadczenia z instalacjami gazyfikacji biomasy - pilotowymi i w skali przemysłowej.
  • Przyszłościowy potencjał różnych technologii.
 • Przekształcanie odpadów w paliwa stałe
  • Podstawy obróbki hydrotermicznej.
  • Produkcja paliw stałych z odpadów zmieszanych.
  • Produkcja paliw stałych i ciekłych z biomasy o wysokiej zawartości wilgoci.
  • Usuwanie chloru z odpadów komunalnych.
  • Sprawność współspalania paliw formowanych z węglem.
 • Przekształcanie odpadów w paliwa ciekłe
  • Produkcja olejów z odpadów plastikowych na drodze reformingu pirolitycznego.
  • Zaawansowana technologia produkcji paliw typu biodiesl.
  • Produkcja i spalanie paliw emulsyjnych.
 • Pytania i odpowiedzi (~ 30 to 45 minut)
Kurs będzie się składał z wykładów, studiów przypadku. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich zagadnienia.
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim.
Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały omawiające prezentowane zagadnienia.

Uczestnicy
Kurs jest przeznaczony dla :
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu podpisany przez prof. Guptę and prof. Yoshikawę.

Wykładowcy

Prof. Ashwani Gupta
Profesor Uniwersytetu Maryland, USA
Prof. Gupta otrzymał stopień doktora (Ph.D.) i doktora habilitowanego (D.Sc.) na Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej Brytanii. Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się technologiach czystego spalania, przekształcania energii a także technologiach odrzutowych i diagnostyce laserowej. Jest jednym z najlepszych światowych specjalistów w dziedzinie termicznego przekształcania odpadów. W przeszłości prof. Gupta był członkiem zespołów badawczych na Massachusetts Institute of Technology (USA) i Uniwersytecie Sheffield (Wielka Brytania). Jest współautorem 3 książek i redaktorem 10 książek, 7 rozdziałów i ponad 400 artykułów w czasopismach naukowych. Wielokrotnie był zapraszany i wygłaszał wykłady inauguracyjne w na konferencjach naukowych na całym świecie. Jest współautorem popularnej książki "High Temperature Air Combustion: from energy conservation to pollution reduction" (Spalanie w wysokich temperaturach: od ochrony zasobów energetycznych do redukcji zanieczyszczeń) - opublikowanej przez ARC Press w roku 2003 (obecnie 3 wydanie).
Jest członkiem wielu stowarzyszeń - takich jak AIAA, i SAE - oraz Combustion Institute (Instytut Spalania). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia - w tym nagrodę AIAA Energy Systems award i nagrodę Propellants and Combustion award oraz ASME George Westinghouse Gold medal award, James Harry Potter award and James Landis award, and the University of Maryland President Kirwan research award and the College of Engineering research award. Otrzymał również szereg nagród na najlepsze publikacje od stowarzyszeń AIAA i ASME. Jest redaktorem czasopisma  Propulsion and Power i współredaktorem serii książek "Environmental and Energy Engineering" wydawanej przez CRC press. Pracuje jako konsultant w wielu krajach świata.


Prof. Kunio Yoshikawa
Profesor Centrum Badawczego "Frontier Research Center", Tokyo Institute of Technology, Japonia.
Jest absolwentem Tokyo Institute of Technology, gdzie uzyskał stopień doktora w 1986. Po doktoracie Prof. Yoshikawa pracował dla Mitsubishi Heavy Industries przez rok, a potem powrócił do swojej macierzystej uczelni, gdzie został pracownikiem naukowym, profesorem nadzwyczajnym i w końcu profesorem zwyczajnym. Jest jednym z najlepszych światowych specjalistów w dziedzinie pirolizy i gazyfikacji.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na przemianie energii, technice cieplnej, spalaniu, gazyfikacji, unieszkodliwianiu odpadów, ochronie powietrza. Jest autorem ponad 200 publikacji.
Jest laureatem prestiżowych nagród: AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), Best Paper Award w 1999, ASME (American Society of Mechanical Engineers) James Harry Potter Gold Medal w 2001, JSME (Japanese Society of Mechanical Engineers) Environmental Technology Achievement Award w 2006 i Fellow of JSME w 2008.

Szczegóły - czas i miejsce

Kurs odbędzie się w Szczyrku, Polska, Jednocześnie w tym samym miejscu odbywać się będzie Międzynarodowa Konferencja "Paliwa z Odpadów".
Miejsce kursu: Hotel Zagroń, Czas: 22 października 2009, początek – 9.00, koniec – 18.00.

W cenie: uczestnictwo w kursie, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe na płycie CD, certyfikat ukończenia kursu.
W cenę nie są wliczone: noclegi, dojazd.

Zgłoszenia i opłatyFormularz zgłoszeniowy jest dostępny na niniejszej stronie.
Dodatkowe informacje - e-mail: ago@helion.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KURSU