Zamówienia

Archiwum jest wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej na dyskach CD. Artykuły są zapisane w formacie PDF.


Zamówienia poszczególnych numerów Archiwum:
Zamówienia można dokonać pocztą elektroniczną lub skorzystać ze specjalnego formularza on-line.
  • Cena 1 numeru Archiwum dla instytucji komercyjnych - 40 zł + koszt przesyłki (na terenie Polski 7 zł)
  • Cena 1 numeru Archiwum dla instytucji naukowych oraz naukowców - 20 zł + koszt przesyłki (na terenie Polski 7 zł)
Prosimy koniecznie podać korespondencyjny adres poczty elektronicznej. Zamówione egzemplarze zostaną wysłane na wskazany adres. Do przesyłki zostanie dołączona faktura. Należność prosimy opłacić przelewem na niezwłocznie po otrzymaniu faktury.


Zamówienia rocznej prenumeraty:
Zamówienia można dokonać pocztą elektroniczną lub skorzystać ze specjalnego formularza on-line.

***


FORMULARZ ZAMÓWIENIA POJEDYNCZYCH NUMERÓW

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY