Formularz zamówienia rocznej prenumeraty

Płyty CD z pełnymi numerami Archiwum będą wysyłane po ukazaniu się kolejnych numerów w danym roku.
Do każdego egzemplarza zostanie dołączona faktura zawiarająza opłatę za wydany właśnie numer Archiwum.
 

 ilość egzemplarzy każdego numeru   egz.

prenumerata na rok
nazwa firmy
typ firmy
instytucja naukowa instytucja komercyjna
tytuł
imię
nazwisko
adres
miasto
kod pocztowy
NIP
e-mail
telefon