Redakcja

Komitet Redakcyjny
 

dr inż. Krzysztof Pikoń -  redaktor naczelny
dr inż. Mohamed Alwaeli - sekretarz redakcji

Komitet Naukowy - Recenzenci

prof. zw. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz - przewodniczący Komitetu Naukowego
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

dr hab. Jolanta Biegańska
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. Włodzimierz Błasiak
Royal Institute of Technology (KTH), Division of Energy and Furnace Technology, Szwecja

prof. dr hab. inż.  Michał Bodzek
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

doc. dr inż. Jerzy Duda
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Opole

prof. Ashwani K. Gupta
University of Maryland, USA

prof. dr hab. inż. Jan Konieczyński

Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Ochrony Powietrza

dr inż. Adam Łuckoś
Mintek, Ranburg, RPA

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

prof. dr inż.  Vladimir Alexandrivich Pavlenko
Moscow State Civil Engineering University, Department of Thermotechnics, Rosja

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
Politechnika Lubelska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska

prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

dr inż. Sławomir Stelmach
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

prof. dr Karl J. Thomé-Kozmiensky
TU Berlin, Niemcy

prof. dr hab. inż. Leon Troniewski

Politechnika Opolska, Wydział Mechniczny

prof. zw. dr hab. Wiesław Wasiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

dr hab. inż. Zbigniew Wzorek
Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Techniki Cieplnej

dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. Politechniki Świętokrzyskiej
Politechnika Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Chemii Sanitarnej i Gospodarki Odpadami