Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Katedra Technologii i Urządzeń Zagodpodarowania Odpadów
Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice, Polska
tel. (+48 32) 237-12-13
fax (+48 32) 237-11-67

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres:
e-mail: ago@helion.pl


Informacje
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać - pocztą elektroniczną - na bieżąco informacje o kolejnych wydaniach Archiwum oraz inne informacje związane z gospodarką odpadami to prosimy wypełnić stosowny formularz.