Czasopismo

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest czasopismem naukowym związanym z tematyką szeroko pojętej gospodarki odpadami i wybranych zagadnień ochrony środowiska.  Czasopismo jest redagowane przez komitet redakcyjny oraz komitet naukowy złożony ze znanych i uznanych autorytetów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz energetyki i techniki cieplnej.
Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej na płytach CD. Streszczenia artykułów zawartych w poszczególnych wydaniach są dostępne na naszej stronie internetowej. Artykuły są publikowane w języku angielskim i polskim. Artykuły w języku polskim zawsze zawierają streszczenia angielskie.

Częstotliwość wydań

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska jest kwartalnikiem.

Tematyka
Na łamach Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska publikowane są artykuły i komunikaty związane z następującą tematyką:
Artykuły
Wszystkie publikowane artykuły są wybierane przez redakację oraz recenzowane przez członków komitetu naukowego lub innych uznanych specjalistów z dziedziny, której artykuł dotyczy. Streszczenia artykułów są dostępne na naszej stronie WWW.

Prenumerata i zamówienia
Prenumeratę i poszczególne wydania można zamawiać drogą elektroniczną korzystając z serwisu zawartego na stronach http://ago.helion.pl.. Zamówione wydania zostaną wysłane pocztą na wskazany adres w postaci elektronicznej na płycie CD.  Wyboru poszczególnych wydań można dokonać na naszej stronie WWW i skorzystać ze specjalnie przygotowanego  formularza.

Informacja dla autorów
Zachęcamy autorów do publikowania swoich artykułów na łamach Archiwum. Przyjmujemy teksty oryginalne napisane zgodnie ze standardami obowiązującymi dla tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim. Publikacja artykułów jest bezpłatna. Autor każdego artykułu otrzyma pełne wydanie numeru, w którym zostanie opublikowana jego praca.
Szczegóły na temat sposobu przygotowania artykułów są dostępne na naszej stronie internetowej.