Meeting naukowy - intensywny kurs

Najnowsze osiągnięcia w technologiach
wytwarzania energii z odpadów

22 października 2009, Szczyrk

Formularz zgłoszeniowy
 
Standardowa opłata rejestracyjna
600 PLN (plus 22% VAT) - jeżeli rejestracja na kurs zostanie dokonana po 1 sierpnia 2009
Specjalna opłata rejestracyjna
500 PLN (plus 22%VAT) - jeżeli rejestracja na kurs zostanie dokonana przed 1 sierpnia 2009.
Specjalna obniżona opłata rejestracyjna
450 PLN (plus 22% VAT) jeżeli uczestnik kursu jest jednocześnie uczestnikiem konferencji "
Paliwa z odpadów".
 
Zamawiający - dane do faktury

Zamawiający
(pełna nazwa firmy)
Adres
Miasto
Kod Pocztowy
NIP
E-mail
Tel. kontaktowy
Dane uczestnika kursu

Nazwa Firmy
Tytuł, st. naukowy
Imię
Nazwisko
Adres
Miasto
Kod Pocztowy
E-mail

Tel. kontaktowy


Podpis osoby zamawiającej
Imię             
NazwiskoCopyright (c) 2009 Mastermedia sp. z o.o.